Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Fotografie > Natuurverschijnselen

Zeldzame en minder zeldzame atmosferische en optische verschijnselen, en andere fenomenen.
Er staat geen uitleg bij de foto's, dit ga ik nog wel eens toevoegen...

Home > Photography > Natural phenonena

Photo's from atmospheric optics and other phenomena.