Michiel de Boer, audio post productie, sound design en mixage. Ook geluidsopnames op locatie, ofwel setguid. Daarnaast is hier een variƫteit aan vrij werk te zien (de oorsprong van deze website, sinds 2001).

 

Home > Fotografie > Natuurverschijnselen > Onnatuurlijke atmosferische verschijnselen

Vliegtuigstrepen zijn in veel werelddelen een vast onderdeel van de lucht. Daarnaast kunnen vliegtuigen ook enkele andere bijzondere verschijnselen voortbrengen.

Home > Photography > Natural phenomena > Unnatural atmospheric phenomena

Contrails are on many parts of the world a permanent sight in the sky. Airplanes can also create some unusual phenomenon.