Michiel de Boer, audio post productie, sound design en mixage. Ook geluidsopnames op locatie, ofwel setguid. Daarnaast is hier een variƫteit aan vrij werk te zien (de oorsprong van deze website, sinds 2001).

 

Home > Fotografie > Natuurverschijnselen > Licht in ijskristallen

Door breking van licht in ijskristallen kunnen verschillende optische verschijnselen in de lucht onstaan. De oorzaak is vergelijkbaar met de werking van een prisma en is afhankelijk van de vorm van de kristallen. Omdat de lucht boven Nederland veelal vervuild is met vliegtuig cirrus, is hier een halo zonder vliegtuigstrepen vrijwel nooit te zien. In contrail cirrus zijn wel vaak bijzonnen te zien.

Home > Photography > Natural phenomena > Light in ice crystals

If sunlight hit ice crystals it can cause several optical phenomena. The cause could be compared with a prisma and the effect depends on the shape of the crystals.