Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Geluid > Time And Tide (Tijd en Tij)

Unieke film zonder dialoog van Marleen van der Werf. Sound design en mixage.

Home > Sound > Time And Tide

Unique film without dialogue, by Marleen van der Werf. Sound design and mix.

Dit leek me wel een goede plek voor dit zelfportret, waarin ik letterlijk zand dat langs schelpen waait aan het opnemen ben (klinkt toch mooier dan foley).

This is a good place to show this self-portait, where I am litterally recording sand that's blown through shelves. Sounds better that foley...