Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Geluid > Ter Observatie

Korte film van Eché Janga waarvoor ik het hele geluidstraject deed. Werd vertoond op het NFF 2011.

Bekijk film onlie

Home > Sound > Ter Observatie

Short film from Eché Janga where I did the complete sound process. Shown on NFF 2011.

Watch film online

Rumah Tua