Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Geluid > De schaduw van Bonifatius

Eindexamenfilm 2010. Voor deze film deed ik de geluidsopname, en daarnaast enkele geluidseffecten.
 
schaduwvanbonifatius.com
 

Home > Sound > De schaduw van Bonifatius

Graduation film 2010. For this film I did the location audio and some sound effects.
 
schaduwvanbonifatius.com
 

Mo