Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Fotografie > Nevel

Nevel kan een gebied onherkenbaar transformeren...

Home > Photography > Mist

Mist can change a place dramatically...