Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Fotografie > Lucht

Foto's van wolkenluchten. Ik had er ooit een hele website aan gewijd.

Home > Photography > Lucht

Photo's from clouds in the sky. Once I had dedicated a whole website to sky photography.