Michiel de Boer, geluid. Audionabewerking, geluidsopnames voor documentaire en fictie, muziek. Tevens website voor het tonen van andere vrijetijdsbestedingen (oorsprong van deze website)

 

Home > Fotografie > Buitenland

Een beperkte selectie van foto's buiten Nederland en omstreken...

Home > Photography > Other countries

A small selection of photo's from abroad...